Tobak i smuggelcigaretter analyseras

Tullen kan i framtiden tvingas ändra sina rutiner så att analys av beslagtagen tobak ingår i tullens förundersökning.
Det efter att rättegången mot den 50-årige litauer som står åtalad för att ha smugglat in 2,4 miljoner cigaretter i Karlshamn fick avbrytas. Mannens advokat, Margareta Fritzdorf, krävde nämligen att det skulle gonomföras en analys av cigaretterna för att se om det verkligen var tobak i dom och inte choklad eller eklöv. Det här är första gången som en försvarare ifrågasatt äktheten på smuggelcigaretter och i väntan på svaret skjuts rättegången på framtiden. Det insmugglade cigarettpartiet är det största som beslagtagits i Östersjöregionens historia. Det skriver lokatridningarna.