Färre klagar på färdtjänsten

Antalet klagomål på färdtjänsten i Blekinge har minskat kraftigt. Nästan två år efter den datoromläggning som orsakade klagomålsstorm i januari 2002 tar Blekingetrafiken emot färre klagomål än innan det nya systemet. Det visade den kundundersökning som Blekingetrafiken genomförde i november förra året.
Det var i i januari 2002 som Blekingetrafiken, som sköter färdtjänsten i länets kommuner, ändrade system för att hantera beställningar. Följden blev att folk fick vänta i flera timmar på sin färdtjänstbil och det blev en storm av reaktioner från missnöjda kunder. - Idag får Blekingetrafiken ca ett klagomål i veckan, och det går att jämföra med så mycket som 50 arga påringningar per dag för två år sen säger Ann-Sofie Svensson, som då var chef för färdtjänsten i Blekinge.