Ingen ny personal till barnkliniken

Sjukhusledningen har ingen ekonomisk möjlighet att öka personalen på barn-och ungdomskliniken på Blekingesjukhuset.
Det skriver sjukhusdirektör Olof Larsson i ett brev som svar på chefen för barn- och ungdomskliniken, Hans Edenwalls, skrapa brev till sjukhusledningen. Hans Edenwall påpekade i sitt brev att smärtgränsen för barnkliniken nu är nådd och att om man inte kan öka personalen så måste man välja bort arbete som görs idag, tex låta bli att rädda för tidigt födda barn. Sjukhusdirektören skriver att dom lösningar som föreslås måste tas av ansvariga politiker och därför lämnar nu sjukhusledningen över brevet till landstingsdirektören för samråd.