Ungdomar ska stanna inom politiken trots studier

Folkpartiets ordförande i Blekinge, Kent Lewén, vill att ungdomar med politiska uppdrag i kommunfullmäktige ska kunna fortsätta sitt politiska arbete trots att dom flyttar från orten.
I en motion till Karlskrona kommunfullmäktige skriver Kent Lewén att det är svårt att få ungdomar att engagera sig i politik. Många väljer att studera på en annan ort än där dom har sitt politiska uppdrag och när dom flyttar så mister dom automatiskt sin plats i exempelvis kommunfullmäktige. Kent Lewén vill att fullmäktige nu istället använder sig av den möjlighet som finns i den nya kommunallagen att låta dom valda ungdomarna ha kvar sin plats fastän dom studerar på en annan ort. Ungdomarna kan själva bedöma om dom kan behålla kontakten med väljarna och sitt parti trots att dom för tillfället bor på en annan ort, skriver Kent Lewén i sin motion.