Samarbete mellan fp och mp i framtiden

Miljöpartiet och folkpartiet har nu börjat samarbeta i rikspolitiken om bland annat flyktingpolitik.
- Samarbetet kan i framtiden leda till samarbete mellan folkpartiet och miljöpartiet i Blekinge, men inte just nu. Det säger folkpartisten Rolf Tholén och miljöpartisten Helene Nordin i Karlshamn. Båda är däremot öppen för en blocköverskridande politik i framtiden. - Jag tycker inte att det är viktigt med den gamla blockpolitiken, säger Rolf Tholén. Det är bättre att vara med och påverka än att sitta på åskådarplats, säger han.