Unik undersökning av Lyckebyån

Vatten är något alla människor behöver men som vi upplever och hushåller med på olika sätt.
Nu har folks inställning till miljön i och kring Lyckebyån undersökts på ett unikt sätt. Viktigt med vatten - Engagemanget kring ån är stort, säger utredaren Marianne Lindström vid Kalmar Högskola. Svaren i undersökningen visar, enligt Marianne Lindström, att folk anser att vatten är en mycket viktig fråga. Ingår i EU-undersökning Den 10 mil långa Lyckebyån som går genom tre län och sju kommuner ingår som svenskt delprojektet i EU-projektet Seagull, som är en stor internationell vattenundersökning i 6 länder kring Östersjön. Ny mätning om två år Undersökningsvaren visar att intresset är stort för Lyckebyån, men kunskapen är liten. Mer information efterlyses och många har kommit med spännande egna idéer för Lyckebyån och undersökningen är inte slut för att svaren kommit in. - Nu ska man i projektet gå ut med information och erbjuda utbildningar och verkligen göra en satsning för att öka folks intresse. Om två år sedan kommer nästa mätning kring Lyckebyån att göras och då ska vi se om folk ändrat attityd och intresset ökat, säger Marianne Lindström.