Bybor gör politikernas jobb

Invånarna i Ringamåla är tveksamma till om det är rätt att de får göra politikernas jobb.
När politikerna i skolnämnden i Karlshamn la ett besparingsförslag som i praktiken skulle innebära att skolan i Ringamåla helt lades ned så protesterade byborna. Då föreslog nämnden att invånarna själva skulle ta fram ett sparförslag på en halv miljon kronor. Dubbla känslor inför uppgiften Lollo Erlandsson som är en av de som arbetat fram det alternativa förslaget, säger att det är både och. Det finns ju folk valda till här, folk som är avlönade av allmänna medel. - Samtidigt är det en utveckling av demokratin. Det är bra att vi får chansen i vår föräldraförening, säger hon. Lollo Erlandsson tycker dock inte att det är rätt att de ska jobba med sparförslaget ideellt. Träffas en gång i veckan Sedan i september har Lollo Erlandsson och dom andra i arbetsgruppen träffats varje vecka och räknat på hur mycket man kan spara utan att behöva minska på skolpersonalen. Det sparförslag som nämnden för barn, ungdom och skola la fram innebar att alla elever från årskurs 3 till årskurs 6 skulle flyttas till skolor i Svängsta och Asarum. Det skulle betyda en besparing på en halv miljon kronor. Ringamålaborna protesterade. De menade att det i praktiken skulle betyda att skolan, där det i dag går cirka 50 elever, helt las ned. Inte lätt att hitta sparförslag Och politikerna gav då invånarna möjligheten att presentera ett motförslag. En inte helt enkel uppgift tycker Lena Ekeram, ordförande i Ringamålaskolans lokala styrelse. - Det är inte lätt, men eftersom vi är brukarna ocn närmare servicen är det lättare för oss att se vad man kan spara in på. Lättare än för de i rådhuset, säger Lena Ekeram.