Semesterberg oroar landstinget

Varje landstingsanställd i Blekinge lät i genomsnitt bli att ta ut 16 dagars semester under förra året.
Det betyder att vid årsskiftet var landstinget skyldig sin personal runt 90 miljoner kronor i outtagna semesterdagar. Negativa konsekvenser Peter Lilja är ställföreträdande personaldirektör i Landstinget Blekinge, säger att semesterdagarna kostar mycket om de inte tas ut det året man tjänar in dem. - Även ur arbetsmiljösynpunkt är det just nu många som har det jobbigt på sina arbetsplatser och då är det viktigt att ta ut sin semester. Meningen med semester är ju att de anställda ska få vila och rekreation, säger Peter Lilja. Semesterberget fortsätter växa De anställda i landstinget är alltså dåliga på att ta ut sin semester. Sista september i år var personalen i snitt redan uppe i 12 outtagna semesterdagar, och eftersom man får betalt för varje uttagen semesterdag så motsvarar det en skuld till de anställda på drygt 70 miljoner kronor. En skuld som bara växer ju längre personalen väntar med att ta ut sin semester. Inte bara sommarsemester De senaste åren har skulden för semesterdagar som inte tagits ut växt med runt 10 miljoner varje år. För att skulden inte ska fortsätta öka så försöker nu landstinget få personalen att ta ut semester över hela året, inte bara på sommaren. Arbetstidsförkortning Inom landstinget finns också en möjlighet att ta ut semester i timmar, och på så sätt få ekonomiska möjligheter till att arbeta kortare dagar. - Har man många dagar kan man finasiera en arbetstidsförkortning under en ganska lång tid. Detta utan att man försämrar en framtida pension, eftersom man ha lön under tiden, säger Peter Lilja.