Lokalt avtal klart i Karlskrona

Trots att fackförbundet Kommunal centralt ville prioritera vårdpersonal har det lokala facket i Karlskrona tvärtom velat jämna ut mellan de olika yrkesgrupperna inom förbundet.
På måndagen presenterades det nya lokala avtalet mellan Karlskrona kommun och Kommunalarbetareförbundet. Resultatet blev ett tvåårigt avtal som är uppdelat på olika grupper och olika procentsatser. Lokala avtalet ger mer än det centrala För 2003 får den prioriterade gruppen, vårdpersonalen, 4,9 procent och resten får 3,2. För 2004 får den prioriterade gruppen, personal inom barnomsorgen, 5 procent och resten får 3,4. Avtalet är relativt generöst om man jämför med det centrala, framför allt får de övriga grupperna något mer i det lokala avtalet. För ett vårdbiträde inom äldreomsorgen, som tjänar 16 000 kronor, skulle det kunna innebära ett lönelyft på omkring 1300 på två år. Förutom den procentulla ökningen garanterar man att alla ska få en löneökning på minst 150 kronor i månaden och dessutom satsar man ytterligare på vissa yrkesgrupper, som till exempel personliga assistenter och barnskötare. Totalt ger det nya avtalet drygt 8 procent, något bättre än det centrala avtalet. Facket drev utjämning mellan grupper Kommunalrådet Christina Mattisson (s) säger att hon är nöjd med avtalet och enligt henne har kommunen också råd med den här höjningen. Enligt henne har förhandlingsklimatet varit bra, och den enda stötestenen har varit hur mycket man ska satsa på de så kallade prioriterade grupperna. Enligt Christina Mattisson har facket velat jämna ut löneökningarna mer än vad som framgår i det centrala avtalet. Nu ska lönen för varje anställd avgöras i förhandlingar mellan förvaltningarna och dom olika sektionerna inom facket. Det förväntas vara klart så att den nya lönen kan betalas ut i november.