Det går att bygga billigt

Byggprojekt i bland andra Karlshamn och Karlskrona visar att det går att bygga hyresrätter som hushåll med vanliga inkomster har råd med.
Det enligt Boverkets byggkonstnadsforum. Boverket stödjer projekten som genom ökad konkurrens, alternativa upphandlingsformer, ny teknik och effektivare byggprocess har sänkt bygg och boendekostnaderna.