Länsborna blir friskare

Det är allt färre personer i Blekinge som är sjukskrivna och antalet nya sjukskrivningar fortsätter att minska.
Det är både korttidssjukskrivningar och sjukskrivningar som varar längre än ett år som minskar. Det finns flera förklaringar, dels har flera långtidssjukskrivna istället för sjukskrivning fått en annan form av bidrag, dels syns också en stadig minskning av antalet nya sjukskrivningar. För varje månad är det 3 procent färre nya sjukskrivningar i Blekinge. Försäkringskassan i Blekinge har fått extra resurser för att komma tillrätta med det stora antalet sjukskrivningar. Rolf Lindberg, direktör på Försäkringskassan i Blekinge, tror att det är den utvecklingsverksamhet som pengarna använts till som gett gott resultat. Bland annat har samarbetet med läkarna har ökat, men även arbetsgivarnas intresse för att minska sjukskrivningarna har ökat.