Ringamålaskolan är räddad

Ringamålaskolan hotas inte längre av nedläggning.
Efter ett möte mellan politiker och dom boende i Ringamåla på tisdagen så är politikerna beredda att backa från sitt tidigare förslag att flytta flera klasser från Ringamåla till andra skolor. Majoritet för nya sparförslaget Per-Ola Mattson som är socialdemokratisk ordförande i nämnden för barn, ungdom och skola i Karlshamn är nöjd med Ringamålabornas nya sparförslag. - Från vår sida, den styrande koalition i Karlshamn, är vi positiva, men ärendet ska även upp i nämnden. Men i och med att vi är så positiva så finns det ju en majoritet för det nya förslaget, säger han. Hjälpte att protestera I augusti i år föreslog nämnden att flytta alla elever från årskurs 3 till årskurs 6 till andra skolor i kommunen. Det skulle spara in en halv miljon kronor. Men de boende i Ringamåla protesterade. De menade att det i praktiken skulle betyda skolans död och också ett hot mot hela samhället Ringamåla. Politikerna lyssnade och sen i september har en arbetsgrupp för Ringamåla skola arbetat fram ett alternativt sparförslag. - Jag tycker de har tagit fram ett mycket bra sparförslag. Det ger inte full effekt det första året, men de kommande åren sparas mer än vad som var tänkt från början, säger Per-Ola Mattson. Sparar mer än planerat Enligt det nya förslaget ska ett par hundra tusen kunna sparas in varje år på färre skolskjutsar. Bland annat så ska de yngre barnen som idag åker hem tidigare på dagen vara kvar på skolan och tillbringa tiden på fritids. Men den stora besparingen kommer på några års sikt. Då säger nämligen prognoserna att antalet skolbarn i Ringamåla kommer vara färre än idag. Och läsåret 2006/2007 kommer eleverna därför att kunna samlas i två grupper i stället för dagens tre. Det betyder en lärartjänst mindre och sammantaget ger Ringamålabornas förslag en besparing på nästan 1 miljon kronor 2007. Förhoppningarna infriades Lollo Erlandsson har suttit med i arbetsgruppen för Ringamåla skola och hon är nöjd med tisdagens möte med politikerna. - Jag hade hoppats att det skulle vara positivt och det stämde, säger hon.