Kyrkogårdschef JO-anmäler tingsrätten

Kyrkogårdschefen i Ronneby JO-anmäler Åklagarmyndigheten i Malmö alternativt Blekinge Tingsrätt.
Orsaken till JO-anmälan är enligt kyrkogårdschefen att han inte har fått veta av någon myndighet att han, och förre ordföranden för Ronneby kyrkogårdsförvaltning ,stått åtalade för miljöbrott på grund av dom utökande antalet kremeringar som genomförts vid Bredåkra krematorium utan tillstånd. Kyrkogårdchefen fick genom media veta att han stod åtalad men hade ännu inte en vecka efter rapporteringen om åtalet fått något besked från vare sig Blekinge tingsrätt eller åklagarmyndigheten i Malmö. Kyrkogårdschefen skriver i sin JO-anmälan att han känner att den myndighet som hade ansvaret för att delge honom åtalet har betett sig högst likgiltigt.