blekinge

Blekingekritik mot förslag om snabbtågbana

Regionrådet Mats Johansson (S) är mycket kritisk till förslaget att det ska byggas en höghastighetsbana mellan Malmö och Stockholm.

Det är förslaget att banan får en västlig dragning som han är motståndare till.

– Det är djupt beklagligt. Det finns en uppenbar risk att sydöstra Sverige inte får möjlighet att vara med i utbyggnaden av ett höghastighetssystem för järnvägen, säger Mats Johansson till Blekingenytt.

Han tror att det kommer att bli omfattande diskussioner om förslaget eftersom det rör sig om en mycket stor investering.