HD synar inte platsen för dödsolycka

Högsta domstolen kommer inte att besöka olycksplatsen på Tjurkö i Karlskrona skärgård, där den värnpliktige Emil Nihlmark dog under en övning 1999.
Tidigare har både åklagaren och försvarsadvokaten övervägt att begära att HD synade platsen, men de gör de inte längre. Högsta domstolen kommer att ta upp dödsolyckan på KA 2 efter att försvarsadvokaten överklagat hovrättens dom, som innebar att ett befäl fälldes för arbetsmiljöbrott.