KARLSHAMN

Dator spar hemtjänsttid

Nu är det en smart liten dator som styr hemtjänstpersonalens resor till pensionärerna som får hemtjänst i Karlshamn.

Trots att kommunen har minskat på sin personal så kan man sedan man fått det nya datorprogrammet lägga mer tid hemma hos pensionärerna som får hemtjänst.

– All förflyttning sker med ett databaserat verksamhetsstöd för planeringen, utifrån brukarnas behov, säger Ingrid Svanberg som är områdeschef inom hemtjänsten.

Minskar kostnader
Det datorbaserade programmet som håller ordning på bland annat resorna gör det möjligt att drastiskt minska tidsåtgång och kostander. I Karlshamn gör idag 26 färre anställda 12.ooo timmar fler hos brukarna sedan transporterna började planeras bättre.

Men är det då i spartider inte risk att effektiviseringen används som ett sätt att bara minska kommunens personalkostander?

Mer tid för pensionärerna
– Nja alltså, personalen ska inte sitta och rulla tummarna. Med en bättre planering har vi kunnat höja brukartiden, säger Camilla Gärdebring som är förvaltningsekonom i Kalrshamns kommun.

Det här är ett projekt som har sin grund i initiativ från Vägverket på västkusten där Per Schillander var intiativtagare och idérna tror han kan användas av hemtjänst i hela landet och kan också användas på fler kommunala verksamheter.

Jan Rindstig
jan.rindstig@sr.se