Ungdomshus lyft för Hasselstad

Centerpartiet i Ronneby vill ha ett fritidshus för ungdomar i Hasselstad och ett vandrarhem i Eringsboda. Det skriver partiet i en motion till kommunfullmäktige.
I motionen skriver man att Hasselstad behöver skapa sig en positiv självbild efter alla skriverier om buller från F 17 och inlösen av fastigheter. Och det tror centerpartiet kan ske med hjälp av ett ungdomshus. I Eringsboda vill centern att det nuvarande fritidshuset flyttas till det gamla dagiset och i framtiden blir en del av ett "byahus". Fritidshusets lokaler vill man i stället göra om till vandrarhem.