SÖLVESBORG

Rittstam överklagar

Sölvesborgsföretagaren Tonnie Rittstam överklagar miljödomstolens beslut att inte ge strandskyddsdispens för det hus han byggt vid havet på sin fastighet.

Tomten är en lantbruksfastighet och Tonnie Rittstam har själv hävdat att byggnaden är en ekonomibyggnad som inte behöver någon strandskyddsdispens.

Tonnie Rittstam har nu överlagt med sin advokat och tror på ett snabbt beslut.