Karlskrona höjer maxtaxan

Karlskrona kommun höjer maxtaxan inom barnomsorgen från och med första januari.
Det beslutade en enig barn- och ungdomsnämnd igår. Bakgrunden är att kommunen behöver få in mer pengar för att klara verksamheten. Taxan höjs med 120 kronor till 1260 kronor per månad för första barnet.