Polskor kan få abort i Sverige i framtiden

I framtiden kan det bli möjligt för utländska kvinnor att komma till Sverige och göra abort om dom betalar ingreppet själva.
Regeringen har idag beslutat att en särskild utredare ska analysera vad en sådan möjlighet kan innebära för både den svenska hälsovården och dom kvinnor som vill ha hjälp i Sverige. Men också hur ett sånt beslut kan påverka synen på Sverige i kvinnornas hemländer. Innan Sverige fick fri abort 1975 var det vanligt att svenskor åkte till Polen för att få aborten utförd. Flera riksdagsmän har motionerat om att det borde vara möjligt för dom polska kvinnorna att nu komma till Sverige sen Polsens abortlag skärptes 1993. Idag är det inte möjligt för en utländsk kvinna att göra abort i Sverige om hon inte är svensk medborgare eller bosatt i Sverige.