Vedebyelever samlar pengar till litauisk pojke

Elever på Vedebyskolan i Karlskrona har genom dagsverken samlat ihop över 80 000 kronor som kommer att användas till strålbehandling för en åttaårig litauisk pojke.
Den litausike pojken, som vistats en del i Blekinge, lider av en ovanlig allergisjukdom som gör att hans hud förstörs och dom insamlade pengarna kommer via Litauenhjälpen att gå till pojkens behandling.