karlskrona

Karlskronas fångar syr

Finanskrisen har nått fängelset i Karlskrona. Sedan förra hösten har efterfrågan minskat på de möbler som fångarna tillverkar och därför har man tvingats hitta nya uppdrag.

Nu har en syverkstad öppnats i fängelset och den har blivit populär.

– Jag var skeptisk från början, men den har blivit framgångsrik. Det var till och med ett tag fler som ville vara där inne än som vi kunde ta emot, berättar fängelsechefen Stefan Nilsson.

Finanskris
Anledningen till att snickeriverkstaden ersätts av andra sysslor är finanskrisen och den lågkonjunktur som gör att företag och privatpersoner skär ner på sina utgifter.

– Då tappar vi våra kunder. Det har blivit en drastisk förändring, säger Stefan Nilsson.

Hantverket viktigt
Anstalten har som mest 55 intagna, varav ungefär 30 kan jobba i någon slags verkstad. Kent Pettersson är en av internerna och han tycker det är är just hantverket som gör fängelsetiden uthärdlig.

– Tiden går fortare. Man tänker mindre på all skit. Vi har en träverkstad som också skulle kunna fungera bra om vi bara hade fått in jobb, säger han.  

Anna Lyrenäs
anna.lyrenäs@sr.se