Karlskrona

Vårdtjänster lockar

Trots flera vårdskandaler det senaste året, har det varit rusning till att söka de nya tjänsterna som arbetsledare på äldreboendet af Klint i Karlskrona.

Hela 45 personer har sökt de sex tjänsterna som gruppledare, som annonserats ut internt i kommunen.

Enligt äldrenämnden har det vuxit fram informella ledare under åren och därför skapas nu tjänster som gruppledare.

Enligt Karlskronas kommunalråd Kent Lewén (FP) ska de vaka över respekten mot de gamla.

Karlskrona kommun har genomfört alla intervjuer och i nästa vecka är det klart vilka som ska leda arbetet på af Klint.