Blekinge

Bättre för pensionärer

Drygt 2000 förtidspensionärer i Blekinge får höjt bostadstillägg.

Regeringen har beslutat att höja bostadstillägget för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning med upp till 6 600 kronor om året.

Enligt beräkningar av socialdepartementet uppgår höjningen för förtidspensionärer i Blekinge i snitt till 2 575 kronor.