Södra vill flytta forskningsavdelning från Mörrum

35 jobb hotas när Södra Cell planerar att flytta sin forskningsavdelning från Mörrums bruk till Värö utanför Göteborg.
Södras VD Leif Brodén säger till Blekinge läns tidning att företagsledningen kommer att presentera ett förslag om flytten för styrelsen i november. Enligt Leif Brodén så kommer alla berörda att erbjudas jobb i den nya verksamheten om förslaget går igenom. Han säger också att en eventuell flytt från Mörrum till Värö kommer att ta flera år.