blekinge

Kvotering är ett måste

Det krävs mer av politikerna om det ska bli fler kvinnliga professorer på högskolor och universitet. Det anser Lena Troijer som är professor på Blekinge Tekniska högskola, BTH.

BTH har inte lyckats nå det mål som regeringen satt upp - att en fjärdedel av de professorer som anställdes under åren 2005 till 2008 skulle vara kvinnor. Bara tre av arton professorer som anställdes var kvinnor.

– Kvinnor och mycket kompetenta kvinnor finns men maktstrukturerna inom universiteten gör att det inte händer någonting, säger Lena Troijer som är professor på sektionen för planering och mediedesign med genusperspektiv på BTH.

Hon anser att politikerna måste göra mer och att kvotering är ett måste. 

Och även om det enligt Lena Troijer jobbats mycket med jämställdhet på BTH så kan det göras mer.

– Det är en kvalitetsfaktor att vi har en jämställdare representation. anser hon.