karlshamn

Vill frakta mer till havs

Nu går startskottet för projektet "Motorways of the sea".

I Klaipeda i Litauen har berörda från hamnen i Karlshamn och Klaipeda samlats tillsammans med representanter från regeringen och EU.

Målet med en motorväg på havet är att hitta lösningar för att minska trängseln av godstransporter på vägarna och istället flytta transporter till järnväg och sjötransporter.

Investeringar som planeras i Karlshamn är bland annat en godsbangård och en kombiterminal.

Motorways of the sea är ett EU-projekt.