aspö

Utfyllnader är lagliga

Nu står det klart att de utfyllnader i havet som gjorts på strandtomter på Aspö under flera decennier är lagliga.

Enligt en dom från Miljödomstolen i Växjö är utfyllnaderna med sten, som gjorts ända sedan 1930-talet, inte olagliga.

Karlskrona kommun som äger tomterna där stenen dumpats hade ansökt om att domstolen skulle pröva om utfyllnaderna var lagliga. 

Efter domstolens beslut får nu utfyllnaderna också vara kvar. Men samtidigt måste kommunen genomföra vissa förändringar på de aktuella tomterna. Bland annat får inte längre någon sprängsten vara synlig och kommunen måste se till att det finns erosionsskydd som ska smälta in på ett så naturligt sätt som möjligt.

En granne till de kommunala tomterna menar att de utfyllnader som gjorts bland annat förstört hans strandtomt eftersom strandlinjen förändrats och skapat problem med höga vågor in över hans egen strandtomt.