ronneby

Kö till ungdomstjänst

I Ronneby är det långa kötider för ungdomar som dömts till ungdomstjänst.

Just nu väntar sex ungdomar på att avtjäna sitt straff och det kommer att dröja så länge som upp till ett år innan de får möjlighet att göra det.

– Det är ett stort jobb att hitta arbetsplatser med handledare, säger Annika Cederqvist som är fältsekreterare på socialförvaltningen i Ronneby.

Svårt även i kommunen
I Ronneby är det problem med att få fram platser till ungdomar som har begått brott och dömts till ungdomstjänst, vilket innebär att den unge lagöverträdaren ska arbeta oavlönat i upp till en månad på någon arbetsplats.

Det har inte bara varit trögt att hitta handledare ute på företag och i ideella organisationer. Annika Cederkvist berättar att det även inom Ronneby kommun har funnits rädsla för eller ovilja mot att ställa upp med platser. 

I slutändan slår det tillbaka mot de unga brottsligarna som får vänta orimligt länge på att avtjäna sitt straff.

Vill gå vidare
– De vill ju kunna gå vidare istället för att gå och vänta, säger Annika Cederkvist.

Ungdomstjänst är en påföljd som man döms till i stället för till exempel böter, skyddstillsyn eller villkorlig dom.

Totalt 92 ungdomar har gjort ungdomstjänst i länet sedan 2007. I de andra Blekingekommunerna är det lätt att hitta arbetsplatser som ställer upp med handledning.

Bra påföljd
Kalle, som egentligen heter något annat, är en av de unga lagöverträdare som har gjort ungdomstjänst.

I våras avtjänade han sitt straff som mekaniker på en verkstad efter att ha dömts för misshandel. Liksom många myndighetspersoner tycker han att ungdomstjänst är en bra påföljd.

– Jag har fått ta mitt eget ansvar. Man lär sig av sina misstag, säger han.

Henrik Olsson
henrik.olsson@sr.se