Karlskrona

Renare olja retar Stena

Strängare miljökrav för landets rederier kommer att få negativa konsekvenser för både rederier och svensk industri. Det spår Niclas Mårtensson som är linjechef på Stena Lines trafiken mellan Karlskrona och Polen.

Idag är det tillåtet att ha 1,5 procents svavelhalt i bränslet, men om fem år ska andelen vara nere på 0,1 procent.

Men det gäller inte hela EU. För när svenska rederier ska ner till de nya värdena får rederier i Medelhavet köra på olja 35 gånger skitigare än den i Östersjön.

Men den är inte bara skitigare, den är också billigare. Vilket enligt Niclas Mårtensson kommer att få långtgående effekter.

Fruktar en industriflytt
– Det kommer inte bara att påverka Stena Line utan hela rederinäringen och den Svenska industrin, säger Niclas Mårtensson som fruktar att många industrier kan välja att flyta sin tillverkning till södra Europa.

Hur mycket den renare oljan skulle kosta för Stena Line finns det inte siffror på, men skogsindustrierna har räknat fram att den årliga kostnaden för de svenska industrierna skulle bli någonstans runt 28 miljarder kronor.

Lika för alla
Trots det välkomnar Niclas Mårtensson förändringen, men då givetvis på andra villkor.

– Jag är för förslaget efter som att det är bra för miljön, men då ska förändringen ske på sama vilkor och man ska inte bara stira sig blind på sjöfarten, säger Stena Lines linjechef.

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se