karlskrona

JO-kritik mot kommunen

Överförmyndarnämnden i Karlskrona får hård kritik av Justitieombudsmannen, JO.

Det är en kvinna och hennes son som har gjort anmälan. De är missnöjda med den förvaltare som en släkting har.

Vid tre tillfällen under 2007 skrev de till överförmyndarnämnden med frågor och begäran om revision. Inte förrän i augusti, tre månader efter den sista skrivelsen, fick de något svar.

Justitieombudsmannen Cedilia Nordenfelt skriver att hon är mycket kritisk till överförmyndarnämndens hantering av ärendet, framför allt att det tagit så lång tid att svara på frågor.