karlshamn

Hundratals nya jobb

Inom sju år ska det finnas 500 nya arbetstillfällen i Karlshamn. Det är en industri- och logistikpark som till våren ska börja byggas i Stillerydshamnen och som ska locka nya företag.

Anders Wiberg som är strategisk chef på Karlshamns kommun är optimistisk.

– 500 nya arbetstillfällen skapar ju 700 - 800 nya kommuninvånare och mer business på stan och mer skatteintäkter och intressantare att bo och leva i kommunen.

Logistik Position Karlshamn heter ett nybildat bolag som till 25 procent ägs av Karlshamns kommun och till 75 procent av fastighetsbolaget Brinova.

Kommunen satsar 200 miljoner kronor och ytterligare 50 miljoner kronor bidrar EU med.

De pengarna ska användas till bygga ut vägar och järnvägar till området samt dra vatten och avlopp.

Brinova ska bygga fastigheter som sen hyrs ut till företag som vill etablera sig i området.

Det man framförallt hoppas på är företag inom transport- och logistik och energi- och processverksamhet och framförallt stora företag.

Enligt Anders Wiberg är redan flera företag intresserade av att etablera sig i området och han är inte orolig över den risk som kommunen tar.

– Alla investeringar innebär naturligtvis en risk, säger han. Men vi utgår ifrån och hoppas och tror att det kommer att gå bra.

Ingrid Hildingsson
ingrid.hildingsson@sr.se