Blekinge

Saknar plan mot självmord

Ingen av länets kommuner har någon strategi eller känner inte till om man har någon strategi för att förebygga självmord. Det visar en undersökning gjord av Karolinska Institutet.

En undersökning gjord bland 245 kommuner i landet visar att bara fem har en strategi för att minska antalet självmord.

Blekinge hör inte till någon av dem utan sällar sig till den långa rad av kommuner som uppger att man inte har någon strategi eller känner inte till om man har någon strategi för att förebygga självmord.