Olofström

Tredje gången gillt

Det kan bli tredje gången gillt vad gäller en julgran på torget i Olofström.

Det är kommunalrådet Margaretha Olsson (S) som enligt Blekinge Läns Tidning ska undersöka om alla möjligheter är uttömda vad gäller ett nytt granförsök.

De tidigare granarna har kort efter att de kommit upp på torget förstörts av vandaler.