karlskrona

Vill ha ny myndighet

Lägg den nya myndigheten för havsmiljö i Karlskrona. Det föreslår nu Länsstyrelsen i Blekinge och Karlskrona kommun.

I ett brev till regeringens utredare så framhåller man att det finns en kunskap och erfarenhet i staden som gör just Karlskrona särskilt lämplig.

Tanken är att den nya myndigheten ska jobba med havs- och vattenmiljöfrågor och underlätta en hållbar utveckling av näringar som är relaterade till havsmiljön.

I februari 2011 ska den nya myndigheten vara igång och då ta över delar av bland annat Fiskeriverkets uppgifter.

Redan nu i februari 2010 ska regeringens särskilda utredare Marie Hafström presentera sin utredning där hon ska redovisa mer exakt vilka uppgifter myndigheten ska få.