karlskrona

"Eleverna får inte alls några snällbetyg"

Anja Eklund som är kvalitetschef på barn och ungdomsförvaltningen i Karlskrona, säger att eleverna som går på sommarskola inte alls blir godkända för lätt.

Det var Mattias Liedholm, rektor på Ehrenssvärdska gymnasiet i Karlskrona, som menade att eleverna på sommarskolan får vad han kallar "snällbetyg".

Men Anja Eklund, kvalitetschef på barn-och ungdomsförvaltningen, håller inte med om det.

– Lärarna som arbetar i sommarskolan är väldigt duktiga och de tar självklart ansvar för att följa de mål som finns för at göra en betygsbedömning, säger hon.

Får snällbetyg
Mattias Liedholm, rektor på Ehrensvärdska gymnasiet, menar att en del av eleverna får snällbetyg och att de släpps vidare till gymnasiet utan att ha de kunskaper som krävs.

Han tycker det är något anmärkningsvärt att så många klarar betygen på några få veckor under sommaren.

Lärarna tar sitt ansvar
Men enligt Anja Eklund motsvarar veckorna på sommarskolan en hel termin i just de ämnen man läser och därför tycker hon inte alls det är konstigt att eleverna kan få godkänt på så kort tid. Hon menar att lärarna visst tar sitt ansvar och inte alls ger eleverna godkänt för lätt.

– Det känns olyckligt att diskussionen hamnar på en nivå där vi i princip förolämpar hela yrkeskåren.

Följer reglerna
Kommunens egna undersökningar har enligt Anja Eklund visat att betygssättningen på grundskolorna i Karlskrona följer de regler som finns.

– Vi har heller inte kunnat se att elever från sommarskolan skulle misslyckas mer än andra när de kommer över på gymnasiet, säger Anja Eklund.

Johanna Spogardh
johanna.spogardh@sr.se