blekinge

Landstinget försvarar kritiserat journalsystem

Blekinges Primärvårdschef Åke Åkesson försvarar nu landstingets nya gemensamma journalsystem och säger att det ökar patientsäkerheten.

Många anställda inom vården har klagat på att det nya systemet är krångligt och tidsödande och därför ett hot mot patientsäkerheten.

Men Åke Åkesson tycker tvärt om. Han säger att en stor anledning till att man bytte system var just att få en ökad patientsäkerhet.

– Säg att du går till primärvården på kvällen med ont i bröstet och får en medicin för det och sen på natten hamnar på akutmottagningen. Innan det nya journalsystemet infördes kunde man varken se att du varit på vårdcentralen tidigare eller att du fått en hjärtmedicin, säger han.

Inte omtyckt av personalen
I en enkät där 110 anställda inom primärvården svarat är 76 procent negativa till journalsystemet. De tycker att det är för krångligt och tar alldeles för mycket tid. Tid som de istället velat lägga på att ta emot fler patienter.

Åke Åkesson tycker att det nya systemet är bra, men erkänner att det är en bit kvar tills det är lika smidigt att använda som det gamla systemet.

– Systemet är inte färdiganpassat. Massor med människor jobbar varje dag med att genomföra förbättringar och förändringar.

Lovar bättring
Han säger att de än så länge är i en tidig fas vad gäller det nya systemet men han är övertygad om att det kommer bli bättre med tiden.

– Jag är övertygad om att när det har gått ett år kommer det här fungera väldigt mycket bättre än vad det gör nu. Jag är också övertygad om att det kommer bli som med det förra journalsystemet, att när det har gått fyra eller fem år så undrar man hur man kunde tänka sig att ha något annat.

Johanna Spogardh
johanna.spogardh@sr.se