Blekinge

Färre tankar etanol

Försäljningen av etanol minskar kraftigt i Blekinge.

Första halvåret i år var det bara 55 procent etanolbilarna som tankade etanol i Blekinge, vilket är en dramatisk minskning mot förra året då andelen var 90 procent. Detta enligt Statoils beräkningar.

Bakgrunden är det kraftigt sänkta bensinpriset som lett till att etanolbilägarna i dessa tuffa ekonomiska tider valt att tanka bensin istället.