BLEKINGE

Blekinge vaccinerar bäst

Blekinge är fortsatt bäst i landet på att vaccinera mot svininfluensan. I dagsläget är 
97 000 blekingar vaccinerade vilket motsvarar 64 procent av befolkningen.

Målet är att vaccinera 80 procent av befolkningen.

Enligt landstingets smittskyddsläkare Richard Eitrem är det just nu väldigt god tillgång på vaccin.