karlskrona

Två marinmusiker får avdrag på lönen

Två anställda vid Marinens musikkår får löneavdrag och riskerar uppsägning eftersom att de vägrat att redovisa sina bisysslor.

De två männen var ombedda att redovisa i vilken omfattning de bedrev annan verksamhet vid sidan av sin anställning.

Men eftersom de inte kommit in med någon redovisning har nu Försvarsmaktens personalansvarsnämnd beslutat om ett löneavdrag på 25 procent under 15 dagar.

Redovisar de inte sina bisysslor riskerar de två anställda nu också uppsägning.