Blekinge

Företag fixar betalning

Kronofogden ser en förbättring av konjunkturen i Blekinge.

Det märks på att antalet betalningsförelägganden för länets företag halverades i januari.

Förändringen bryter en dyster trend från 2009, då antalet anmälningar till Kronofogden ökade med 40 procent i landet.