karlshamn

Ersättning ska ses över

Karlshamns kommun ska se över ersättningen till personer som är kontaktpersoner åt funktionshindrade. Bakgrunden är klagomål sedan kommunen infört krav på att kontaktpersonerna ska lämna in skriftlig dokumentation.

– Vi får ta det här till oss och fundera på hur mycket merarbete det innebär att fylla i vilka aktiviteter man har gjort tillsammans med brukaren, säger Anneli Myrbeck som är områdeschef på Karlshamns kommuns omsorgsförvaltning. 

De nya riktlinjerna som började gälla vid årsskiftet innebär att den som är kontaktperson måste göra en skriftlig redovisning av vilka aktiviteter man gör tillsammans med den funktionshindrade brukaren. Redovisningen ska ske en gång varje månad.

Klagomål
De nya reglerna som har gett upphov till klagomål från flera kontaktpersoner i kommunen. Dels klagas det på att det blir ett merarbete att fylla i blanketten. Ett arbete man inte får betalt för.

Tidigare idag berättade vi om Sussie Paakkinen som varit kontaktperson i 20 år men nu sagt upp sig i protest.

– Det  är inte för att fylla i papper jag har blivit kontaktperson. Jag skulle mycket hellre tillbringa den tiden, drygt en timme i månaden, tillsammans med min kompis som jag är kontaktperson åt, säger hon.

Områdeschef Anneli Myrbeck tycker inte att det handlar om särskilt mycket merarbete att fylla i blanketten, men säger ändå att ersättningsfrågan ska ses över efter kritiken som har kommit fram.

Brukarnas bästa
Sedan de nya riktlinjerna började gälla har det också kommit in samtal till kommunen från kontaktpersoner som känner att kommunen tror att dom fuskar och inte litar på dem.

Anneli Myrbeck säger att hon kan ha en viss förståelse för ett sånt resonemang, men hon framhåller samtidigt att de nya reglerna har införts med de funktionshindrade brukarnas bästa i åtanke.

Henrik Olsson
henrikolsson@sr.se