Blekinge

Lite elskrot återvinns

Blekingarna återvinner mindre elektroniskt skrot än på andra håll i landet.

Varje Blekingebo lämnade in drygt fjorton kilo el-sopor förra året, genomsnittet i Sverige ligger på knappt sexton kilo. Det visar statistik från bolaget El-kretsen som jobbar med landets kommuner.

Mest tv-apparater, kylskåp och annat samlade Karlshamnsborna in, allra minst lämnade Olofströmsborna ifrån sig.