Kallinge

LFV får kalla sina flygplatser för Airport

Nu är det fritt fram för Ronneby Airport att heta just Ronneby Airport.

I en dom från JO, justitieombudsmannen, får Luftfartsverket rätt att döpa sina flygplatser till airport. Men bara som egennamn.

Flygplats
När flyplatserna beskrivs i allmänna handlingar, verksamhetsberättelser, protokoll eller i andra liknande dokument, då ska det stå att det gäller en flygplats och inte airport.

Det var när den nya språklagen kom i juli förra året, som Nätverket Språkförsvaret anmälde LFV för att myndigheten kallar sina flygplatser för airport.

Granskat
När Justitieombudmannen nu granskat namnanvändningen har han alltså kommit fram till att det är okej som egennamn.

Milan Djelevic
milan.djelevic@sr.se