Holmsjö

Tågstoppet i Holmsjö blir kvar ett tag till

Idag har Blekingetrafiken beslutat att det omdiskuterade tågstoppet i Holmsjö blir kvar, i alla fall tills 2013 då upprustningen av Kust till kustbanan mellan Karlskrona och Emmaboda beräknas vara klar.

Argumenten för att inte ha kvar stoppet i Holmsjö har varit att det gör restiden längre, men några restidsvinster utan stoppet kommer inte att kunna göras förens Kust till kustbanan är upprustad och därför får stoppet i Holmsjö vara kvar tills dess.