Karlskrona

Politiker friad i hovrätten

Nu har även hovrätten friat Karlskronas ordförande i miljö och byggnadsnämnden Carl-Göran Svensson (M) efter att han stått åtalad för att ha sågat ner sin allé utan tillstånd och det gläder honom.

Det var under hösten 2007 som Carl-Göran Svensson sågade ner en allé på sin gård utan att ha ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen för att göra det.

Hovrätten gick på samma linje som tingsrätten, nämligen att träden var sjuka och ändå inte hade kunnat räddas, därför var det ett ringa brott som inte är straffbart.

– Det känns skönt att rättvisan har segrat. Det måste finnas viktigare uppgifter för staten att driva processer om, än att ett papper inte kommit till en myndighet, säger Carl-Göran Svensson i en kommentar till domslutet.