Olofström

Vilboksskolan får kritik

Vilboksskolan i Olofström måste förbättra sina rutiner för stöd i krissituationer. Det kräver Arbetsmiljöverket, AMV, efter en inspektion på skolan.

AMV kom fram till att det är oklart vilket stöd som de anställda ska få om det uppstår problem.

Detta innebär en risk för ohälsa för personalen och därför får skolan nu bakläxa.