Karlskrona

Brister i arbetsmiljön hos Marinens musikkår

Det behövs en ny utredning om försvarsmusiken, där Marinens Musikkår i Karlskrona ingår.

Det anser en arbetsgrupp som på initiativ av försvarsmaktens huvudskyddsombud undersökt arbetsmiljö och ledarskap inom försvarsmusiken.

Gruppen har kommit fram till att det finns stora brister i den psykosociala arbetsmiljön både i Karlskrona och Stockholm, och att ledningen måste bli bättre på kommunikation och att uppträda profesionellt.

Den förra utredningen, som leddes av Per-Erik Laksjö, och bara har drygt 15 månader på nacken, skrotas.

En ny utredning bör ledas av en oberoende utredare, skriver gruppen i en rapport.