Kräksjuka landstingsanställda hemma med lön

I år kommer alla anställda inom landstinget i Blekinge som drabbas av vinterkräksjukan att få betalt för att vara hemma från jobbet.
För att minimera spridningen av smittan behöver de anställda stanna hemma två dygn efter tillfrisknandet, berättar Östen Sjösten personalansvarig på Blekingesjukhuset. Förra året var det endast personal på Blekingesjukhuset som kunde vara hemma med betalning 48 timmar efter tillfrisknandet. Men från och med i år gäller detta alla landstingsanställda.