Anställda hindras att ta föräldraledigt

Flera företag i länet försöker hindra sina manliga anställda från att ta ut sin föräldrarledighet.
Enligt försäkringskassan är problemet störst bland de mindre företagen. Barbro Andersson, på försäkringskassan i Blekinge, reagarerar starkt mot tillvägagångssättet. Från försäkringskassans sida upplever man att det finns ett motstånd från främst mindre företag att låta sina anställda ta ut sin lagstadgade rätt till föräldrarledighet. Genom att hårdtolka regelverket försöker arbetsgivaren försvåra för den anställde att få ut sin ledighet, enligt Barbro Andersson